تبلیغات
معراج العلم - دوران خردسالی علی (ع)


معراج العلم
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم


وب سایت معراج العلم در جهت بالا بردن اطلاعات مذهبی بازدیدكنندگان ایجاد گردیده است و استفاده از مطالب با ذكر نام و لینك منبع مجاز می باشد.

 .: تعداد مطالب :
 .: آپدیت :
 .: بازدید امروز:
 .: بازدید دیروز :
 .: بازدید این ماه :
 .: بازدید ماه قبل :
 .: بازدید کل :
 .: آخرین بازید :دوران خردسالی علی (ع)

دوران خردسالى على علیه السلام سپرى مى‏شد.او در میان كودكان و همبازى‏هاى خود ولى فراتر از آنان و اغلب در نقش هدایت و سرپرستى بین بازیكنان و حتى در مواردى سبب نجات كودكى از مرگ قطعى مى‏شد كه از پشت‏بامى در حال سقوط بود و على با زرنگى خاصى او را از خطر رهاند.

على علیه السلام در خانه پیامبر حسن تصادف نگوئیم كه حسن انتخابى پدید آمد.على 6 ساله بود كه در مكه قحطى سختى روى داد وضع زندگى ابو طالب از بد بدتر شد.روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله به عموهایش عباس و حمزه گفت‏به نزد ابو طالب رویم و بار زندگى او را سبك سازیم.با هم به نزد ابو طالب رفتند و مساله را با او در میان نهادند.وابو طالب موافقت كرد.

عباس پسرش جعفر را به خانه خود آورد حمزه طالب را و پیامبر هم على خردسال را به خانه خویش  او ظاهرا آنقدر در نزد پیامبر بود تا كار به هجرت كشید (گو اینكه برخى از اسناد نشان مى‏دهند كه على دو سال بعد به خانه خود بازگشت و مجددا پس از مدتى به خانه پیامبر آمد)

على علیه السلام در خانه پیامبر چون قطره‏اى بود كه به دریا پیوست.جایگاه او كنار پیامبر و روى سینه او بود او چون پدرى مهربان به كار سرپرستى و مراقبت و هدایت او مشغول بود.این كار تا دوره نوجوانى و پس از آن تا دوران جوانى على ادامه یافت.بعدها هم مى‏دانیم كه داماد پیامبر شد و هم خانه و همراز و همرزم و برادر او شد.

اهمیت این انتقال على علیه السلام دوران شكل پذیرى شخصیت را در كنار رسول خدا گذراند و مى‏دانیم كه این دوران حساس از نظر پرورشى بسیار مهم است.البته او قبل از انتقال به خانه پیامبر،حتى در دوران نوزادى مستقیما با رسول خدا ارتباط داشت و پیامبر به خانه ابو طالب زیاد آمد و شد مى‏كرد و على را در كنار مى‏گرفت.

مهم این است كه امر تربیت او حتى از خردسالى توسط پیامبر بود،او بود كه با على علیه السلام سخن مى‏گفت،در گوش او زمزمه‏ها مى‏كرد و حتى گوشت و نان و خرما را در دهان خود مى‏جوید و نرم مى‏كرد و در دهان على مى‏گذاشت.گویا مى‏دانست كه او در آینده باید قهرمان اسلام و توحید و مبلغ وحى او شود.

على علیه السلام در دوران كودكى در خانه پیامبر،با فرزندان او مانوس بود و رسول خدا نه تنها به عنوان یك پدر مهربان بلكه به عنوان یك الگو و مدل بود.او در كنار پیامبر،بسیارى از خصایل و صفات و شمایل او را كسب كرد تسلیم او و راه او بود و از چشمه‏سار حكمت او و بعدها از منبع وحى او نیكو بهره گرفت.

دور نماى حیات او رسول خدا صلى الله علیه و آله از همان كودكى دورنماى شگفت‏انگیز و زیبائى را از حیات على علیه السلام در برابر خود تصویر مى‏كرد چابكى و زیركى على را مى‏دید و بدان امیدوار بود.او در كودكى على مایه‏هاى الهى را در او مى‏دید و احساس مى‏كرد زمینه براى تكاملى عظیم در او فراهم است.

على علیه السلام به واقع دوران كودكى عجیبى داشت.هر مربى كه به جاى پیامبر مى‏آمد از دیدن وضع شگفت او به تربیتش امیدوار مى‏شد و بدان كار همت مى‏گماشت.مورخین نوشته‏اند او در دوران كودكى با هر كودكى كه كشتى مى‏گرفت او را به زمین مى‏زد.گاهى اسبى را در حال دویدن مى‏دید.او را با دویدن تعقیب مى‏كرد و سرانجام به او مى‏رسید  و پیامبر این جریانات را مى‏دید و چشم‏انداز خوبى را براى او در ذهن مجسم مى‏كرد.

تربیت او را بر عهده گرفت،شاید بدان حد و اندازه‏اى كه هر پدرى درباره فرزندش معمول مى‏دارد.همه حركات و سكنات او را در نظر مى‏داشت تا به موقع،موضع مناسبى را اتخاذ كند.و این خود موهبتى عظیم براى على و دنیاى اسلام بود.

على علیه السلام نهال محمد صلى الله علیه و آله اینكه پیامبر شخصا امر تربیت او را بر عهده گرفته است‏خود یك مساله است و اینكه موفقیتى عظیم از این تربیت نصیبش شده است مساله‏اى دیگر.رسول خدا صلى الله علیه و آله را در این راه توفیقى بود و حقا مى‏توان گفت همان كارى را درباره على علیه السلام‏كرد كه زكریا در رابطه با مریم و حتى فراتر از آن و انبتها نباتا حسنا  خداوند هم همه اسباب خیر را در این تربیت‏براى على فراهم آورد.تا حدى كه همه استعدادهاى على شكوفا شدند و همه جنبه‏ها و ابعاد وجودیش رشد و پرورش یافته‏اند.بدین سان على علیه السلام فارغ التحصیل دانشگاه محمد صلى الله علیه و آله است و نهالى است كه دست‏باغبانى آورنده اسلام و قرآن آبیارى شد و رشد و پرورش یافت.على در مكتب او درس خواند و تربیت‏یافت،از گرمى نفس او جان و روان خود را گرمى داد.رسول خدا در كودكى على با او چنان سخن مى‏گفت كه گوئى با همتاى خود حرف مى‏زند و على در آن وقت كمتر از 10 سال داشت  .

آرى،محمد صلى الله علیه و آله پدر امت‏بود به طور عموم و على الاطلاق،پدر فرزندان خود بود به صورت نسب و پدر على بود به صورتى خاص.طبرى مى‏نویسد:هیچ پدرى مهربانتر از محمد صلى الله علیه و آله به على علیه السلام نبود-و هیچ فرزندى فرمانبرتر از على علیه السلام نسبت‏به محمد صلى الله علیه و آله نبود  .او مى‏كوشید همه تعالیم و دستورات و برنامه‏هاى محمد صلى الله علیه و آله را پیاده كند.

یاد و خاطره او از محمد صلى الله علیه و آله پیامبر به بعثت رسید و رسالت الهى را به وجهى نیكو انجام داد و بالاخره در میان اندوه پیروان و غم و حزن جانكاه على براى همیشه او را ترك گفت و به دیدار معبود شتافت ولى على علیه السلام خاطره دوران تربیت او را همیشه به یاد داشت.از آموزش‏هاى او،از ارشادها و سخنان او همیشه سخن مى‏گفت. از جمله سخنان او در خطبه قاصعه است كه در آن از روابط دوران كودكى و بعد خود با رسول خدا سخن مى‏گوید:

-و قد علمتم موضعى من رسول الله‏صلى الله علیه و آله-شما جایگاه مرا در نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله خوب مى‏دانید.

-بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصه -از خویشاوندى من با او و از مقام و احترام ویژه‏ام نزد او خبر دارید -وضعنى فى حجره و انا ولید -زمان كودكى مرا در كنار خود پرورش داد -یضمنى الى صدره -و به سینه‏اش مى‏چسبانید -و یكنفنى فى فراشه -و در بسترش مرا در آغوش مى‏داشت -و یمسنى جسده و یشمنى عرفه -بدنش را به من مى‏مالید و بوى خوش خود را به مشامم مى‏رساند -و كان یمضغ الشى ثم یلقمنیه... -و غذاى جویده را در دهان مى‏گذاشت. -و لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه -من در پى او مى‏رفتم همانند رفتن بچه شترى پى مادرش -یرفع لى فى كل یوم من اخلاقى علما -و هر روز از اخلاق خود پرچم و نشانه‏اى بر مى‏افراخت -و یامرنى بالاقتداء به  .. -و پیروى از آن را به من امر مى‏فرمود

او حتى در غار حراء همراه پیامبر بود و بعدها هم كه رسول خدا به نبوت رسید على علیه السلام با نور وحى آشنا بود و بوى نبوت را از رسول خدا استشمام مى‏كرد و در سفر و حضر به همراهش بود.اسناد ما نشان مى‏دهند كه على پیروى از پیامبر را به پیروى از پدر ترجیح مى‏داد تا آن حد كه نسخه‏اى از وجود پیامبر شد با این تفاوت كه وزیر و وصى او بود.

 


. . .
برچسب ها: دوران خرد سالی علی (ع)،

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 بهمن 1388 توسط حامی